Orgelpuls

GE11508
 
454,00 kr
Sättning Orgel

Övrig information
Anne-Lise Lindberg Sjödin, kyrkomusiker och orgelpedagog, har under många års undervisning utvecklat en metodik som lyfter fram elevens möjlighet att närma sig kyrkorgeln på ett inspirerande och kreativt sätt. Eftersom det idag är fullt möjligt att spela kyrkorgel som första instrument börjar Orgelpuls 1 från grunden.

Anne-Lises centrala idé är att stimulera och motivera med en inriktning som utvecklar musikalisk talang och ger eleven personliga redskap. Hon har hämtat inspiration från idrottsvärlden där fokusering, motivation och gruppidentitet är centrala begrepp. Den kreativa processen, som utmärker all konstutövning, ges plats i inlärningsprocessen där den kan ge dynamiska effekter.