Öppna en väg - Cederberg-Orreteg

GE11658
 
39,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning Solo SATB och orgel/piano
Textförfattare Björklund Lars
Kalendarium Första söndagen i Advent, Andra söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent, Advent

Övrig information
För att erbjuda ett alternativ till de traditionella verken för första advent uppmuntrade Sensus och Gehrmans skrivandet av detta verk. Först togs texten fram och därefter uppmuntrades fyra upphovsmän att tonsätta denna text.

Sensus 653. SKS 653.