Vi är framtiden - Barnkörstämma

GE13323
 
24,00 kr
Kategori Barn och diskantkör
Sättning SA
Textförfattare Brännström Johanna

Övrig information
Fyra sånger för barnkör fyllda av glädje och tillförsikt.

Innehåll:

Tänk, om alla människor
Regnbågar
Vi är framtiden
All din längtan