Lätt för kör 4

GE6104
 
79,00 kr
Kategori Barn och diskantkör
Sättning Diskantkör

Övrig information
för lika röster och piano med ackordanalyser

Innehåller:
Byssan lull
Det var en lørdag aften
Det vita lilla torget i Cyrene (Agnestig)
Early one morning
Greensleeves
Pip-Larssons sjömansvisa
Visa vid vindens ängar (Paulson)