Rampfeber - konsten att uppträda under press

GE6876
 
179,00 kr
Kategori Musikpedagogik, Arbetsmiljö
Kompositör Lundeberg Åke

Övrig information
Det är naturligt att vara nervös under inför ett framträdande. Den som är nervös på ett destruktivt sätt, presterar sämre än normalt. Boken visar hur man kan lära sig att låta nervositeten bli något positivt, som istället ökar det konstnärliga uttrycket.