Psalmvaro CD

HACD1
 
100,00 kr
Sättning CD
Kompositör Harling Per

Övrig information
Nya Psalmer av Per Harling med Elin Jauring och Arboga Barock

Innehåll:

Du är källan
Livet vidgas och förnyas
Om himmelen vore en årstid
Känn ingen ängslan för mörkret
Som jorden vilar i sin skrud
Ett ljus i mörkret
Tiden är inne
Som fröet, det minsta
Kristus vallar kyrkan
Gud, led oss in mot ditt centrum
Hos de minsta
För vänskapen
I dans med Guds treeninghet
Tron är vår sång
När sanningen förvanskas
Innan något fanns så fanns du
Stilla, så stilla