Sonata in G

N00286
 
119,00 kr
Sättning Orgel
Kompositör Lindberg Oskar

Övrig information
Oskar Lindberg hörde till en vitt förgrenad släkt av allmogespelmän och hans eget skapande kom i hög grad att präglas av folkmusiken och naturen kring hans hemtrakter. Hans musik är nationalromantik av bästa märke - med stildrag från Rachmaninov, Sibelius och fransk impressionism.