Sånger

N03557
 
334,00 kr
Kategori Solosång
Sättning Sång och piano
Kompositör Rangström Ture

Övrig information
Innehåller:
Sommarnatten - Runeberg
Vi människor - Heidenstam
Den mörka blomman - Bergman
Bön till natten - Bergman
Min grav - Josephson
Den enda stunden - Runeberg
Det finns väl så många - Asplund
Semele - Strindberg
Flickan under nymånen - Bergman
Syrsorna - Silfverstolpe
Klockbojen - Asplund
Flickan från fjärran - Lindorm
Väl den som gudar har - Boye
Sköldmön - Boye
Det spelar - Bergman
Villemo - Strinberg
Paradisets timma - Heidenstam
Løvspringet - Jensen
Trumman - Lindorm
Stjärnors tröst - Boye
Havet susar - Rangström
Pan - Bergman
Vinden och trädet - Bergman
Trädet som dör - Bergman
Regnvisan - Asplund
Vilken sällhet skön att synas - Runberg
Tala tycktes alla - Runeberg
Avskedet - Bergman