Herren är min herde

N04946
 
29,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB a cappella
Kompositör Frumerie Gunnar de

Övrig information
Davids psalm 23

Text från Psaltaren 23.