Modus Vetus - Gehörsstudier i dur/moll-tonalitet

N06150
 
299,00 kr
Redaktör Edlund Lars

Övrig information
Boken är indelad i 4 avdelningar:
Melodiläsning
Rytmövningar
Generalbasövningar
Praktiska harmoniövningar vid pianot