Bleckblåsarens Koralbok del 2

N3022
 
100,00 kr
Sättning Blåsinstrument
Kompositör Alinder Håkan

Övrig information
Koralsatser och Preludier.
Från Advent till Pingst.

Satserna är 1- till 5-stämmiga (3 trumpeter och 2 basuner), en del i kombination med orgel. Orgel används även ad libitum till vissa angivna koralsatser. ... Några koraler har försetts med flera sättningar och en del har alternativa besättningsmöjligheter, detta för att betjäna olika instrumentgrupperingar samt för att erbjuda omväxling i stilart och koralackompanjemang.

Var man må nu väl glädja sig (Sv ps 37) trumpet + orgel
Vad ljus över griften (Sv ps 102) 2 trumpet och 2 trombon, olika alternativ
Nu kommer är vår påskafröjd (Sv ps 104) 2 trumpet och 1 trombon, olika alternativ
Upp min tunga, att lovsjunga (Sv ps 106) 2 trumpet och 1 trombon, även 3 trumpet och 2 trombon, olika alt.
I dödens band låg Herren Krist (Sv ps 113) 2 trumpet och 1 trombon
Till härlighetens land igen (Sv ps 125) 1 trumpet och orgel, 2 trumpet och 2 trombon, olika alternativ
Uppfaren är vår Herre Krist (Sv ps 127) 2 trumpet och 1 trombon
Helige Ande, låt nu ske (Sv ps 129) 2 trumpet och 2 trombon, även med orgel, olika alternativ
Kom Helge Ande, Herre god (Sv ps 133) 2 trumpet och 2 trombon och orgel, även utan orgel
Kom Helge Ande, Herre Gud (Sv ps 134) 2 trumpet och 1 trombon
Dig, Helge Ande, bedja vi (Sv ps 135) 2 trumpet och 2 trombon, även med alternativ stämma.