Solosånger genom kyrkoåret - del 3, Påsk, pingst

N3953
 
175,00 kr
Sättning Solosång och piano

Övrig information
Ytterligare ett häfte i serien "Solosånger genom kyrkåret". Nu Påsk och pingst. Mycket användbara stycken för att det ska vara lätt att hitta något passande till varje söndag.