Visor och stämningar : Tio sånger op.26

NO6279
 
209,00 kr
Sättning Sång och piano
Kompositör Stenhammar Wilhelm

Övrig information
Innehåller:
1. Vandraren / V Ekelund
2. Nattyxne / Karlfeldt
3. Stjärnan / Bo Bergman
4. Jungfru Blond och Jungfru Brunett / Bo Bergman
5. Det far ett skepp / Bo Bergman
6. När genom rummet fönsterkorsets skugga glider / Heidenstam
7. Varför till ro så brått? / Heidenstam
8. Lycklandsresan / Fröding
9. En strandvisa / Fröding
10. Prins Aladdin av lampan / Fröding