Hur ljuvt det är att komma

ORG006
 
160,00 kr
Kategori Begravning
Sättning Orgel
Arrangör Elmehed Rune

Övrig information
Musik vid stilla andakter i sättning för orgel

Innehåll:

Hur ljuvt det är att komma
Som sådden förnimmer Guds välbehag
Jag nu den pärlarn funnit har
Amazing Grace
Det finns en väg till himmelen