Lyft jorden upp mot ljuset!

POM1004
 
24,99 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB, SAAB
Arrangör Nyberg Anders
Textförfattare Nyberg Anders
Kalendarium Midsommardagen, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, årets gång, sommaren

Övrig information
Bufärdsmarsch från Malung, ingår i Kvintissens POM1000

Ersätter U0602 som ingår i Korall 2 U0600