Romantisk kyrkomusik - Hög sättning

SKG6834
 
339,00 kr
Kategori Hög sättning
Sättning Sång och piano/orgel
Redaktör Bengtsson Kjell

Övrig information
Herre, du blev mänska/Ernest Chausson
Jungfru Maria/Gabriel Fauré
Den ofattbara gåvan/Gabriel Fauré
Herre, du är bröd och vin/Gabriel Fauré
Herren har upprättat dem/Alfred R.Gaul
Du är min sol/Alfred R.Gaul
Stjärna över haven/Edvard Grieg
Det var just då hans ord mig rörde/Jules Massenet Var stilla i Gud/Felix Mendelssohn
Jerusalem, du som dödar profeter/Felix Mendelssohn
Jungfru Maria/Camille Saint-Saëns
Jag välsignar/Oskar Merikanto
Dagen/Oskar Merikanto
Vid himlens port/Oskar Merikanto
Tacksägelsehymn/Eric H.Thiman
Marias vaggvisa/Hugo Wolf