Älska era fiender

SKS462
 
49,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB och orgel
Kompositör Nelson Ronald A
Textförfattare Luk. 6:27-31
Kalendarium Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Nionde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet

Övrig information
Fred och Frihet - Försoning.

Love Your Enemies