Den oumbärliga sången

SKSF214
 
Specialpris
24,99 kr

(80,00 kr)
Sättning Bok
Arrangör Lindström Anki

Övrig information
"Den oumbärliga sången" har många olika författare. Här finns både kyrkomusiker, professorer, präster och körsångare. Och alla belyser de från olika håll viktiga vinklingar, som berör kören och körsjungandet. "Att må bra i kören", "Kördemokrati - körstyrelse", "Vad är kyrklig musik?", "Konsten i trons tjänst" är bara några rubriker, som kan ge en uppfattning om vad boken handlar om.
Det är främst körsångare, kyrkomusiker, förtroendevalda och andra musikintresserade, som kan ha glädje av den här boken. Och det skulle inte förvåna, om den som ger sig i kast med den får en eller annan aha-upplevelse. Det är skönt att få se det på pränt som man själv mer intuitivt har känt och tyckt, kanske utan att kunna ge ord åt det.