Himmelbitar

SSM10695
 
199,28 kr

Övrig information
37 sånger för barn mellan 0 och 6 årHimmelbitar är ett kristet sång- och lekmaterial som riktar sig till barn mellan 0 och 6 år. Passar utmärkt för dig som arbetar i församling med barnsånggrupper, söndagsskola eller på förskola med kristen inriktining. Givetvis passar det även för alla sångglada mammor och pappor.
Himmelbitar innehåller 37 sånger med varierande svårighetsgrad och till de flesta sånger finns förslag på lekar och rörelser. I boken hittar du noter, ackord och texter till alla sångerna.
Till boken finns två CD-skivor, den ena innehåller musik och sång av flera barnkörer och den andra innehåller enbart kompbakgrunder.
Alla delar kan beställas separat men du kan också beställa alla delar tillsammans.