Från ramsa till tolvton

SSM65247
 
233,90 kr
Kategori Gehörslära
Kompositör Müller Ladislau

Övrig information
Lärobok i gehörslära.
Materialet lämpar sig för kommunala eller privata musikskolor, folkhögskolor, musikgymnasier, lärar- och musikhögskolor och inte minst för dem, som önskar fördjupa sig på egen hand.

?Ämnet har fått ett nytt tillskott. Det stora antalet melodi-, rytm- och diktatövningar är väl valda ... Som lärare i ämnet vill jag rekommendera denna arbetsbok i gehörsträning.?
Cedron Strand