Den enkla runda rörelsen - En studie i rörelsefilosofier vid pianospel

SY1
 
360,00 kr
Kompositör Ydefeldt Stefan

Övrig information
Varför lyckas man ena gången att snabbt lösa ett tekniskt problem medan det en annan gång kan ta evigheter? Hur ser relationen mellan kroppen och instrumentet ut? Varje epok har haft sina svar på dessa frågor, vilka beskrivs grundligt i denna bok, som vänder sig till pianopedagoger och pianister, kyrkomusiker och orgellärare. Syftet är att kunna utveckla förmågan att analysera rörelser och därmed förbättra både sitt eget och sin elevs spel. Boken innehåller bilder, musikexempel och övningar så att man själv kan pröva olika lösningar vid instrumentet.

"Stefan Ydefeldt har lyckats både klargöra och på ett synnerligen entusiasmerande sätt sammanställa den rika flora av skolor och metoder som följer pianot och pianistikens väg [...]. Materialet är unikt i sitt slag och kan vägleda och inspirera amatör som professionell till större kunskap och utveckling." (Stefan Bojsten, professor i piano, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm)

Stefan Ydefeldt har en lång erfarenhet bakom sig som pianist, organist och pedagog. Han har fortlöpande forskat om pianospelets rörelser och föreläst såväl i Sverige som utomlands om rörelsefilosofier vid pianospelet.