En källa med porlande vatten CD

WMCD02
 
169,00 kr
Kategori Taize
Sättning CD

Övrig information
Ny svensk CD med musik från Taizé. Noter till samtliga sånger finns utgivna på Wessmans Musikförlag.

Kristus, din Ande
Herrens bön
Du som är livets källa/Tu seu sorgente viva
Ande god, kom till oss in/Tui amoris ignem
Vad ögat ej sett/Sto oko ne vidje
Halleluia/Ortodox Alleluia
O, Gud du känner mitt hjärta/Seigneur, tu gardes mon âme
Gud du är kärlek/Bóg jest mitoscia
Gud är alltid där kärlek finns/Ubi caritas Deus ibi est
Jubilate Halleluja/Jubilate, Alleluia
Jag lämnar nu min ande/In manus tuas, Pater
Se mot ljuset/Qui regarde vers Dieu
Kyrie 20
Halleluja 11
Min själ finner glädje i Herren/Magnificat 3
Låt oss prisa Herren/Wystawiajcie Pana
O Herre, lyssna till mina böner/Exaudi orationem meam
Jag vill lovsjunga Gud/Cantarei ao Senhor
Var glada/Beati voi poveri
Guds rike är fred/The kingdom of God