Gospel på svenska - I Guds Hus CD

YMD9601
 
149,00 kr
Sättning CD

Övrig information
Innehåll:

I Guds hus
Det finns en tro
Tack Gud
Helig, alltings Herre Du är
Herre förbarma Dig
Helig
O, Guds Lamm
Sjung Herrens lov
Hallelu
Jag kommer lämna alla bördor
Välsignelsen