Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Abonnemangsvillkor

Anmälan och abonnemang
•   NOTNYTT förmedlar nypublicerad körlitteratur från Wessmans Musikförlag till registrerade abonnenter.
•   Abonnemang på NOTNYTT beviljas av Wessmans Musikförlag efter ansökan.
•   Abonnemangsavtalet kan sägas upp av både Wessmans Musikförlag och abonnenten. Uppsägning skall ske skriftligt och kan göras när som helst. Abonnemanget upphör att gälla senast två månader efter mottagandet av uppsägningen.

Notutsändning
•   Utgåvor som förmedlas av NOTNYTT består i första hand av noter publicerade av Wessmans Musikförlag. Förlaget kan också välja att ta med utgåvor från förlag de representerar på den svenska marknaden. NOTNYTT är uppdelat i följande kategorier:
     o Blandad kör – huvudsakligen noter för SAB och SATB även blandade ungdomskörer. 
     o Damkör – huvudsakligen noter till damkörer och flickkörer. 
     o Barn- och diskantkör – huvudsakligen noter till barn och ungdomskörer med lika stämmor
•   Abonnenten kan välja valfria kategorier eller alla tre.
•   Abonnemangsutskick sker två gånger per år i anslutning till terminsstarterna.

Betalning
•   Abonnenterna får minst 50% rabatt på alla noter som ingår i utskicken. Maxkostnaden för kalenderår får inte överstiga:
     För blandad kör – 500 kr
     För damkör – 250 kr
     För barnkör – 250 kr
     Faktisk portokostnad tillkommer.
     Eventuella höjningar maxkostnaden måste meddelas senast 31 december.
•   Alla abonnenter får 25 % rabatt på alla beställningar från utskicket vid beställning av minst 20 exemplar. Detta erbjudande gäller vid beställning inom 30 dagar från erhållet utskick.
•   Därefter utgår 15 % rabatt på alla titlar från utskicket vid beställning av minst 20 exemplar vid beställning innan nästa utskick. Beställning skall ske på medföljande beställningssedel eller på abonnenternas speciella sida på vår hemsida.
•   Efter varje notutsändning skickas en faktura till abonnenten som skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum.
•   Om fakturan betalas för sent har NOTNYTT rätt att ta ut påminnelseavgift och ränta. Om faktura ej betalats senast fyra veckor före efterkommande utskick upphör abonnemangsavtalet omedelbart att gälla. Fordran kvarstår dock.

Kopiering
•    Som abonnent förbinder du att följa de lagar och överenskommelser som gäller kopiering. Mer information finns på vår hemsida eller Svenska Musikförläggareföreningen: www.smff.se.