Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

praktikan

Betaniastiftelsen har, utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer, tagit fram en Palliationspraktika i två delar. Palliationspraktikan kan läsas fristående men är också ett komplement och en fördjupning till Betaniastiftelsens webbutbildning i palliativ vård, Palliation ABC.

Betaniastiftelsen har även tagit fram närståendehäftet ”Till dig som är närstående” om livets sista tid och vård i livets slutskede. Närståendehäftet kan beställas tillsammans Palliationspraktikan som ett paket, eller som ett separat häfte. Häftet finns översatt till flera språk.

Närståendehäftet och samtliga facktexter i Palliationspraktikan är författade av Johan Sundelöf. De reflekterande texterna är skrivna av Karin Thunberg.

 

Palliationspraktikan del 1 - Fakta och kliniska reflektioner
Artikelnummer
978918771048
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
180 kr
Palliationspraktikan Del 1-2 och Till dig som är närstående. Paketpris.
Artikelnummer
PPpaket
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
300 kr
Palliationspraktikan del 2 - Reflektionsmaterial
Artikelnummer
978918771049
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
130 kr
Till dig som är närstående
Artikelnummer
978918771050
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - arabiska
Artikelnummer
9789187710773
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - danska
Artikelnummer
9789187710933
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - dari/persiska
Artikelnummer
9789187710902
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - engelska
Artikelnummer
9789187710766
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - farsi/persiska
Artikelnummer
9789187710919
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - finska
Artikelnummer
9789187710759
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - franska
Artikelnummer
9789187710889
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - isländska
Artikelnummer
9789187710957
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - jiddisch
Artikelnummer
9789187267031
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - kurdiska kurmanji
Artikelnummer
9789187267109
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - kurdiska sorani
Artikelnummer
9789187267116
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - meänkieli
Artikelnummer
9789187267048
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - nordsamiska
Artikelnummer
9789187267000
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - norska
Artikelnummer
9789187710940
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - polska
Artikelnummer
9789187267093
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - romani arli
Artikelnummer
9789187267017
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - romani lovari
Artikelnummer
9789187267024
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - serbokroatiska
Artikelnummer
9789187267123
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - somaliska
Artikelnummer
9789187710926
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - spanska
Artikelnummer
9789187710872
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - tyska
Artikelnummer
9789187710896
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr