Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

praktikan

Betaniastiftelsen har, utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer, tagit fram en Palliationspraktika i två delar. Palliationspraktikan kan läsas fristående men är också ett komplement och en fördjupning till Betaniastiftelsens webbutbildning i palliativ vård, Palliation ABC.

Betaniastiftelsen har även tagit fram närståendehäftet ”Till dig som är närstående” om livets sista tid och vård i livets slutskede. Närståendehäftet kan beställas tillsammans Palliationspraktikan som ett paket, eller som ett separat häfte. Häftet finns översatt till flera språk.

Närståendehäftet och samtliga facktexter i Palliationspraktikan är författade av Johan Sundelöf. De reflekterande texterna är skrivna av Karin Thunberg.

 

Palliationspraktikan del 1 - Fakta och kliniska reflektioner
Artikelnummer
978918771048
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
180 kr
Palliationspraktikan Del 1-2 och Till dig som är närstående. Paketpris.
Artikelnummer
PPpaket
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
300 kr
Palliationspraktikan del 2 - Reflektionsmaterial
Artikelnummer
978918771049
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
130 kr
Till dig som är närstående
Artikelnummer
978918771050
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - arabiska
Artikelnummer
9789187710773
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - danska
Artikelnummer
9789187710933
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - dari/persiska
Artikelnummer
9789187710902
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - engelska
Artikelnummer
9789187710766
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - farsi/persiska
Artikelnummer
9789187710919
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - finska
Artikelnummer
9789187710759
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - franska
Artikelnummer
9789187710889
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - isländska
Artikelnummer
9789187710957
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - jiddisch
Artikelnummer
9789187267031
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - kurdiska kurmanji
Artikelnummer
9789187267109
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - kurdiska sorani
Artikelnummer
9789187267116
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - meänkieli
Artikelnummer
9789187267048
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - nordsamiska
Artikelnummer
9789187267000
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - norska
Artikelnummer
9789187710940
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - polska
Artikelnummer
9789187267093
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - romani arli
Artikelnummer
9789187267017
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - romani lovari
Artikelnummer
9789187267024
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - serbokroatiska
Artikelnummer
9789187267123
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - somaliska
Artikelnummer
9789187710926
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - spanska
Artikelnummer
9789187710872
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr
Till dig som är närstående - tyska
Artikelnummer
9789187710896
Kategori
Levnadsvisdom, Sjukvård
Produktgrupp
Böcker
30 kr