Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Wessmans Musikförlag 2021

Wessmans Musikförlag grundades 1966 av Ingrid och Sven Wessman med syfte att förse kyrkomusiker och körer med användbart material. Och så har vi fortsatt. 

Vi som i dag jobbar på Wessmans Musikförlag är:

Örjan Klintberg, började på förlaget 1983 för att hjälpa till i tryckeriet och har sedan dess lärt sig mer och mer av förlagsverksamheten. Blev 2005 VD för förlaget och är sedan hösten 2020 ensam ägare av Wessmans Musikförlag. Är gift med Maria Wessman Klintberg, Ingrid och Svens äldsta dotter.

Kontaktuppgifter: Tel 0498-226199, orjan@wessmans.com

Ingela Höglund, förlagets trotjänare som började som vikarie 1996 men som sedan 1998 är heltidsanställd för att sköta vår distribution. Ingela har också ansvar för förlagets inkommande och utgående fakturor samt beställningar från andra förlag.

Kontaktuppgifter: Tel 0498-226009, ingela@wessmans.com

Jakob Norin, redaktör. Utbildad tonsättare, arrangör, körledare och kyrkomusiker. Jakob har huvudansvar för det redaktionella arbetet med kör- och orgelmusik. 

Kontaktuppgifter: Tel 0498-226107, jakob@wessmans.com

Ragnar Håkanson, redaktör för bokutgivning. Scionom och kyrkomusiker som under lång tid verkat centralt inom kyrkomusiken i Svenska kyrkan. Sedan 2008 bosatt på Gotland och sedan dess anställd på Wessmans Musikförlag som projektledare. Ansvarig redaktör för kommentarverket Psalmernas väg i 4 band. Har även skrivit om de svenska kyrkokörernas historia i verket: Vi sjunger aldrig på sista versen. Tar också gärna på sig de snickeriuppdrag som behövs på förlaget.

Kontaktuppgifter: Tel 0498-226132, ragnar@wessmans.se

Lykke Klintberg, barnbarn till Ingrid och Sven, Jobbar med registrering av order, uppdatering av databaser och leverans av noter.

Kontaktuppgifter: lykke@wessmans.com. Lykke är döv och nås endast med e-post.

Peter van Tour, redaktör och musikteoretisk expert. Född och uppvuxen i Nederländerna och bosatt på Gotland sedan 1990. Musikforskare, kyrkomusiker, kördirigent, tonsättare mm. Är sedan augusti 2020 anställd som redaktör på Wessmans Musikförlag. Kommer närmast från en tjänst som lektor i musikteori och gehör vid Norges Musikhögskola i Oslo. Peter är en av grundarna av Gotlands Tonsättarskola och doktorerade år 2015 vid Uppsala Universitet med en avhandling om improvisationsmetodik i de Neapolitanska konservatorierna under 1700-talet. 

Kontaktuppgifter: Tel 0498-226132, peter@wessmans.com

Läs mer om Peter van Tour