Året om - fyra sånger för barn

202048
 
51,00 kr
Kategori Barn och diskantkör
Sättning Barnkör
Kompositör Backe Christian
Kalendarium årets gång, våren, årets gång, sommaren, årets gång, hösten

Övrig information

Den första snön hade fallit, låg som ett puder på järnvägsstationen. Vid sidan om tågspåren syntes spår i snön efter människors skor. Spår i snön, det kan ju bli titeln på en vintersång! Leka i snön var också en av barnens associationer till vintern. Vilken musik gestaltar pulkaåkning? Så där har de hållit på textförfattare, barn och tonsättare. Detta samspel har resulterat i Året om med fyra sånger för barn, en för varje årstid.
Barnen som har delat sina årstidstankar finns i Uppåkra utanför Lund. Där finns också Christian Backe, tonsättare och musikpedagog. Kerstin Hesslefors Persson är författare och verkar som kyrkoherde i Allerum, utanför Helsingborg. Tidigare har de skrivit »Änglar i Guds himmel« tillsammans, också utgivna på Wessmans Musikförlag.
Arbetsmetoden har varit att först föra samtal med barnen, sen skriva texter som inspirerats av barns tankar om årstiderna och sist tonsätta med fyra olika musikaliska uttryck. Sångerna kan sjungas separat men också användas i sin helhet. Använd dem på det sätt som passar kören!