Här är du och jag

202165
 
130,00 kr
Kategori Barn och diskantkör
Sättning Sånger för barn

Övrig information

Här är du och jag är tänkt för samling, såväl i kommunens som kyrkans förskolor, med många konkreta kopplingar till den egna kroppen och till varandra. Varje sång har en angiven ålder den kan passa för och tips för utförandet.

Barnsångerna bärs av livsbekräftande ord och musik. Här ryms glädjen och tacksamheten över att finnas till, men också kampen det ibland är att leva. Här finns många konkreta kopplingar till den egna kroppen och till att samspela med varandra.

Sångerna bärs av skapelseteologi i barnens egna kroppar. Teologin finns i sättet att uttrycka livsbekräftande ord och musik, inte i teoretisk terminologi. Efter sångerna finns böner som följer barnets utveckling.