Missa chori discantus

GE13717
 
59,00 kr
Kategori Damkör, Barn och diskantkör
Sättning SA och piano/orgel

Övrig information
En nyskriven klassisk mässa för tvåstämmig diskantkör med piano- eller orgelackompanjemang.